L A I A S O L É

created with indexhibit

Space reading, Vall de Bianya, 2021

Hi ha un terme en anglès, “mind reading,” que es refereix a la capacitat de discernir els pensaments d’altres a través de mitjans poc convencionals. Res a veure amb space reading, excepte l’interès per estar atenta a allò de l’espai que ve a trobar-me: un raig de llum que s’escola pel porticó, l’olor de l’oli per engreixar mecanismes, les dimensions d’una màquina en silenci, o els estrats de pols…. Amb space reading parteixo de l’atenció cap a qualitats de l’espai per a construir imatges que obrin l’espai a altres experiències, de manera que un espai no sigui només el lloc on ens trobem, sinó també allò que ha estat i allò que podria ser. Amb la col·laboració de Turre al disseny sonor.

Space reading és un treball per a la Bianyal 2021 un itinerari cultural organitzat per l’Ajuntament de la Vall de Bianya i l’Associació Binari, que focalitza el seu interès en una sèrie d’intervencions artístiques efímeres dutes a terme en espais d’interès patrimonial de la Vall de Bianya.Photos by Miquel Pérez

Space Reading integrates two site-specific works that emerge from the act of being aware and responsive to that which from the space comes towards me: a ray of light through the blinders, the smell of oil to lubricate mechanisms, the dimensions of a silent machine, or strata of dust... with Space Reading I depart from the qualities of a space and I build images that open the space to other experiences, so that a space is not the place in which we are, but also that which has been, and that which could be.

With the collaboration of the sound designer Turre, and produced with and for Bianyal 2021 a cultural itinerary throughout a series of site-specific and ephemeral interventions in relationship with Vall de Bianya heritage. Bianyal is organized by Ajuntament de la Vall de Bianya and Binari Association.