l a i a s o l e

created with indexhibit

Construeixo situacions que qüestionen, sostenen la perplexitat i alimenten l'habilitat d'imaginar els espais d'altra manera. Treballo entre disciplines –performance, video, dibuix, text i so– a través del joc i l'humor per desenvolupar noves idees sobre l'espacialitat i sobre l'espai social.

I build situations that open questions, sustain perplexity, and fuel the ability to imagine spaces otherwise. I work in between disciplines –performance, video, drawing, text, and sound– through play and humor to unfold new ideas about spatiality and social space.

back to main menu